Reglement

REGLEMENT HOLLAND CUP

De Holland Cup 2018 wordt als open competitie verreden onder auspiciën van de UCI.

Aan deze competitie kan worden deelgenomen door Nederlandse (Pro) Contintentale ploegen, buitenlandse Continentale ploegen, max. 2 buitenlandse (Pro) Continentale ploegen, nationale selecties, district-ploegen en zowel Nederlandse als buitenlandse clubs. Dit is volgens de richtlijnen van de UCI omschreven in art. 201.005 van het UCI-reglement.

Inschrijving:

Ploegen en clubs kunnen zich niet inschrijven voor deelname aan de Holland Cup. Er zal via Cycling Service ‘per’ koers een accreditatie verzoek moeten worden ingediend voor deelname. Aangenomen mag worden dat een Nederlands continentaal team, alle Holland Cupkoersen mag rijden. Clubs zullen moeten opteren voor een wildcard.

Prijzengeld:

Er is geen apart prijzenschema voor de Holland Cup. De uitkering van reguliere prijzengelden loopt via Cycling Service en gaat volgens het – door het UCI voorgeschreven – schema, geldend voor een UCI 1.2 wedstrijd. Mogelijk zullen er materiele prijzen worden vergeven voor de (eind)winnaars.

Transponders:

Bij alle wedstrijden zijn transponders verplicht. KNWU-licentiehouders rijden met hun eigen – bij de KNWU geregistreerde – transponder. De KNWU-jury zorgt voor transponders voor de buitenlandse renners.

Ploegensamenstelling:

Er wordt in alle wedstrijden gereden met maximaal 25 ploegen bestaande uit van maximaal 7 en minimaal 5 renners. Deze ploegen kunnen samengesteld worden uit renners behorende tot de categorie Elite en Beloften (U23) met en zonder contract.

Klassement:

Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag een competitieklassement opgemaakt voor het ploegenklassement, individueel algemeen klassement en beste jongere/U23.

Ploegenklassement:

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie renners in de uitslag van de aan de wedstrijd

deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema.

Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend. Indien minder dan 15 ploegen met minder dan  3 renners eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renner in de uitslag meetellen.

Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaalaantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen.

De punten voor het ploegenklassement worden per wedstrijd als volgt toegekend;

1.         30 punten        14.       12 punten

2.         28 punten        15.       11 punten

3.         26 punten        16.       10 punten

4.         24 punten        17.         9 punten

5.         22 punten        18.         8 punten

6.         20 punten        19.         7 punten

7.         19 punten        20.         6 punten

8.         18 punten        21.         5 punten

9.         17 punten        22.         4 punten

10.       16 punten        23.         3 punten

11.       15 punten        24.         2 punten

12.       14 punten        25.         1 punt

13.       13 punten

In geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen wordt het klassement bepaald door de in de laatste wedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. Alle renners van ploegen meedoen kunnen punten halen voor het ploegenklassement.

Individueel klassement:

Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald na afloop van alle wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. De leiderstrui mag niet in koers gedragen worden.

De punten voor het individueel klassement worden per wedstrijd als volgt toegekend;

1e plaats 100 punten                        16e plaats 16 punten

2e plaats   80 punten                        17e plaats 14 punten

3e plaats   70 punten                        18e plaats 13 punten

4e plaats   60 punten                        19e plaats 12 punten

5e plaats   50 punten                        20e plaats 11 punten

6e plaats   40 punten                        21e plaats 10 punten

7e plaats   36 punten                        22e plaats   9 punten

8e plaats   32 punten                        23e plaats   8 punten

9e plaats   30 punten                        24e plaats   7 punten

10e plaats   28 punten                        25e plaats   6 punten

11e plaats   26 punten                        26e plaats   5 punten

12e plaats   24 punten                        27e plaats   4 punten

13e plaats   22 punten                        28e plaats   3 punten

14e plaats   20 punten                        29e plaats   2 punten

15e plaats   18 punten                        30e plaats   1 punt

In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.  Alle deelnemende renners doen mee in het klassement ongeacht nationaliteit.

Individueel jongerenklassement (U23):

Het competitieklassement voor beloften komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de wedstrijduitslag worden doorberekend in het individueel jongeren klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende U-23 renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaald in alle wedstrijden waarvan in het kader deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement. De leiderstrui mag niet in koers gedragen worden. In geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. Alle deelnemende renners doen mee in het klassement ongeacht nationaliteit.

De punten voor het individueel jongerenklassement worden per wedstrijd als volgt toegekend;

1e plaats 100 punten                        16e plaats 16 punten

2e plaats   80 punten                        17e plaats 14 punten

3e plaats   70 punten                        18e plaats 13 punten

4e plaats   60 punten                        19e plaats 12 punten

5e plaats   50 punten                        20e plaats 11 punten

6e plaats   40 punten                        21e plaats 10 punten

7e plaats   36 punten                        22e plaats   9 punten

8e plaats   32 punten                        23e plaats   8 punten

9e plaats   30 punten                        24e plaats   7 punten

10e plaats  28 punten                       25e plaats   6 punten

11e plaats  26 punten                       26e plaats   5 punten

12e plaats  24 punten                       27e plaats   4 punten

13e plaats  22 punten                       28e plaats   3 punten

14e plaats  20 punten                       29e plaats   2 punten

15e plaats  18 punten                        30e plaats   1 punt

In het geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigden, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt.  Alle deelnemende renners doen mee in het klassement ongeacht nationaliteit.

Uitslagen:

De uitslagen worden opgemaakt door de KNWU jury, waarna deze verwerkt worden op het online platform van de Holland Cup te weten www.hollandcup.cc. Hier zal dan ook de tussen- en eindstand te zien zijn van het individueel jongerenklassement (U23) in de Holland Cup.

Strijdlustigste renner:

Elke wedstrijd wordt een renner benoemd tot de strijdlustigste renner door de organisatie. 10 kilometer voor het einde van iedere wedstrijd zal de strijdlustigste renner worden omgeroepen over radio tour. Deze renner wordt net als de leiders in de klassementen na afloop van de wedstrijd gehuldigd. Alle deelnemende renners komen in aanmerking voor de prijs voor de strijdlust ongeacht nationaliteit.

Puntentelling:

Alle deelnemende renners doen mee in de diverse klassement ongeacht nationaliteit. Er wordt niet geschoond.

Winnaars Holland Cup 2018

De winnaar van het ploegenklassement van de Holland Cup is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement van de Holland Cup.

De winnaar van het individueel klassement van de Holland Cup is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het individueel klassement van de Holland Cup.

De winnaar van het individueel jongerenklassement van de Holland Cup is de renners die na de laatste wedstrijd eerste staat in het individueel jongerenklassement van de Holland Cup.

De strijdlustigste renner kent geen klassement.

Ploegleiderswagens:

Er worden maximaal 25 ploegleidersauto’s toegelaten in de karavaan. Eén per ploeg. De volgorde van de ploegleiderswagens komt tot stand door loting tijdens de ploegleidersvergadering, zoals omschreven in het UCI reglement. Er wordt dus geen rekening gehouden met de standen in de Holland Cup.

Competitieleider:

De competitieleider van de Holland Cup zal in alle Holland Cup competitie koersen in de karavaan meerijden. De competitieleider wordt gereden of neemt plaats in een wagen van de organisatie en heeft bijzondere bevoegdheden aangezien in deze wagen ook de strijdlustigste renner wordt gejureerd. De inzittenden van deze wagen zullen de strijdlust jureren en zullen – indien mogelijk – naar voren rijden om zicht op het koersverloop te houden. Dit ten allen tijden in goed overleg met de jury en zonder de werkzaamheden van de ploegleiders te hinderen. De competitieleider is tevens het aanspreekpunt voor organisatoren en ploegleiders bij vragen over het reglement en nadere details over de Holland Cup. Daarnaast zal de Competitieleider de coördinatie op zich nemen van de huldigings-ceremonie van de Holland Cup Klassementen.

Wildcards:

In iedere Holland Cup wedstrijd zijn minimaal 3 wildcards te verkrijgen door Nederlandse clubs en/of districtploegen. Het inschrijfgeld ad. € 200,- excl. btw wordt voldaan aan de organisator. De aanmelding en inschrijving voor een wildcard geschied via Cycling Service. Het veto voor keuze blijft bij de organisator.

Toelichting Joker Wildcard:

Als een club op basis van een wildcard startgelegenheid heeft gekregen tot een Holland Cup koers en vervolgens 1 of meerdere leiderstruien heeft bemachtigd, dan krijgt deze clubs in de eerstvolgende Holland Cup koers automatisch een nieuwe wildcard. Voorwaarde is wel dat deze club de betreffende renner(s) in de leiderstrui(en) ook opstelt en daadwerkelijk aan de start brengt. Tevens blijft de verplichting tot het voldoen van de € 200,- excl. btw voor de wildcard aan de organisator.

Bekijk hier de finale van de 42e editie van de Dorpenomloop Rucphen

De nieuwe internationale wielercompetitie

Op 11 maart 2018 start de Holland Cup met de Rabobank Dorpenomloop van Rucphen. De finale vindt plaats op 26 augustus met de Ronde van Midden Nederland, die in 2018 weer terug zal keren op de UCI kalender als eendaagse wedstrijd.

Iedere Holland Cup koers kun je deelnemen aan de Holland Cup Experience.